Category Archives: zarządzanie finansami

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz aktualizacja 2.0

WSPARCIE PŁYNNOŚCI I. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj. 1. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, zarejestrowany jako płatnik przez dniem 1 lutego 2020 r., który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, jest zwolniony z opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS za okres Read More...

Mikrorachunek Podatkowy

Co to jest mikrorachunek podatkowy Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.  Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój Read More...

Numer BDO na dokumentach firmowych

BDO to skrót od Bazy Danych o Odpadach. Określone kategorie przedsiębiorców mają obowiązek zarejestrowania się w bazie i posługiwania się nadanym numerem. Baza Danych o Odpadach Wszelkie kwestie związane z BDO uregulowane są w ustawie o odpadach. Zgodnie z regulacjami tej ustawy BDO prowadzi marszałek województwa. Podmioty podlegające wpisowi do BDO. W art. 57 ust. 1 ustawy Read More...

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 weszły w życie postanowienia umowy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o udziałowcach, akcjonariuszach oraz wspólnikach spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych. Z obowiązku tego wyłączone są spółki akcyjne, których akcje zostały dopuszczone i stanowią przedmiot publicznego obrotu. Read More...

Mechanizm podzielnej płatności (MPP) Split Payment od 1 listopada 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, dotyczące faktur dokumentujących transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 (dotychczasowy załącznik 11 i 14 – dotychczasowe odwrotne obciążenie w obrocie krajowym), których jednorazowa wartość, bez względu na Read More...

Rejestr rachunków bankowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności bankowej

Kilka tygodni temu weszły w życie przepisy zobowiązujące Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia od dnia 31 sierpnia 2019 roku, rejestru podatników VAT, w którym będą wskazane rachunki bankowe, wykorzystywane przez podatników w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Rejestr ten będzie jawny i dostępny online, aktualizowany codziennie. Jednocześnie znowelizowane przepisy ustawy o VAT Read More...

Czy fiskus postanowił zarobić na kryptowalutach?

Kryptowaluty stały się w ostatnich miesiacach popularną alternatywą dla tradycyjnych form oszczędzania. Niektóre „waluty” zyskały na wartości ponad 1000 razy. To nie mogło ujść uwadze fiskusa. W ostatnich dniach ukazał się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego określajacy sposób opodatkowania zysków realizowanych na kryptowalutach. Najpierw organy podatkowe, a teraz Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zyski z Read More...

INTRASTAT – progi statystyczne

Zgodnie z przepisami prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej. ...
image_print