Category Archives: Spółka z o.o.

O prowadzeniu Spółki z o.o.

Koniec optymalizacji podatkowej na znakach?

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy ograniczające prawo do rozliczania kosztów podatkowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych od znaków i praw majątkowych oraz opłat za użytkowanie tego typu praw. ...

Podatek od posiadania nieruchomości komercyjnych

Od stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadza nowy podatek od posiadania nieruchomości. Podatek będzie dotyczył budynków o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000zł, w postaci: – budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik lub pozostały budynek handlowo-usługowy, – budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy, z wyjątkiem: budynków, od których Read More...

Certyfikat Rezydencji

Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu siedziby dla celów podatkowych wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. ...

Amortyzacja Jednorazowa

Kupujesz jakieś urządzenie, maszynę, komputer. Otrzymujesz fakturę i wydajesz pieniądze. Masz przekonanie, że poniesiony wydatek będzie stanowił koszt podatkowy. Niestety tak nie jest zawsze. ...

Kontrakt menadżerski a VAT

Kontrakty menadżerskie to szczególny rodzaj umów cywilnoprawnych, na podstawie których menadżerowie (członkowie zarządu, dyrektorzy wykonawczy) świadczą usługi na rzecz spółek, reprezentują te podmioty w kontaktach zewnętrznych. ...

Likwidacja Spółki z o.o.

Gdy z jakiegoś powodu nie chcesz spółki przekształcać bądź wnieść jej aportem do innego przedsiębiorstwa, nie pozostaje nic innego jak jej likwidacja. Powinieneś jednak wiedzieć, że będzie to proces sformalizowany, czasochłonny (około 8 miesięcy) i kosztowny. ...
image_print