Archive: podatki

Spółka osobowa za granicą – skutki podatkowe

Szef Krajowej Informacji Skarbowej wystosował kolejne ostrzeżenie skierowane do podatników. Tym razem zwraca uwagę na skutki utworzenia spółki osobowej poza Polską (np. spółki komandytowej) w sytuacji, gdy faktyczna działalność prowadzona jest z Polski, a spółka nie dysponuje zasobami finansowymi, organizacyjnymi i kadrowymi do świadczenia usług. ...

Ulga podatkowa na nowe technologie

Ulga na nowe technologie przysługuje wszystkim podatnikom, którzy ponoszą wydatki w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi. ...

JPK dla mikro-przedsiębiorców – pytania i odpowiedzi

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, z kolei od...

CIT 15 proc od 2017 r. – dla kogo ?

Od 1 stycznia 2017 r. tzw. mały podatnik i podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z obniżonej, 15-proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych. ...

Czy warto być Vatowcem?

Osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie często zastanawiają się czy zarejestrować swoją firmę jako czynnego podatnika podatku VAT....
image_print