Przegląd planowanych zmian w podatku VAT od 01.01.2017 r.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mają na celu ograniczenie nadużyć w podatku VAT m. in. poprzez:
a) likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
b) wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną:
– deklaracji,
– informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
c) wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
d) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,
e) rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
f) odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
g) doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
h) modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT, oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,
i) zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.
Realizacja wyroku TSUE w sprawie C-678/13.

image_print

Posted by