Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady pełnomocnictw ogólnych.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego oraz działa informatyczna baza pełnomocnictw ogólnych – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzony przez Ministra Finansów. Do tej bazy mają dostęp wszystkie organy podatkowe..

Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji podatkowej

Od 1 lipca 2016 r. płatnik może wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważnia do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Zasadą jest, że pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Załatwianie spraw związanych z pełnomocnictwem ogólnym odbywa się elektronicznie.

Zgłaszanie pełnomocnictwa ogólnego jest też możliwe za pośrednictwem CEIDG (art. 138d § 7 Ordynacji podatkowej).

image_print

Posted by