Monthly Archives: Październik 2019

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 weszły w życie postanowienia umowy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o udziałowcach, akcjonariuszach oraz wspólnikach spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych. Z obowiązku tego wyłączone są spółki akcyjne, których akcje zostały dopuszczone i stanowią przedmiot publicznego obrotu. Read More...

Mechanizm podzielnej płatności (MPP) Split Payment od 1 listopada 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, dotyczące faktur dokumentujących transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 (dotychczasowy załącznik 11 i 14 – dotychczasowe odwrotne obciążenie w obrocie krajowym), których jednorazowa wartość, bez względu na Read More...
image_print