Zespół

Artur Kowalski – Prezes Zarządu, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości finansowej oraz controllingu, posiada dyplom ACCA. Koordynuje i wspiera realizację zadań zleconych przez Klientów. Artur ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, oprócz spraw związanych z księgowością, zajmuje się opracowywaniem biznes planów, oceną projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem finansowania.

Posiada zdolność strategicznego spojrzenia na przedsiębiorstwo a jednocześnie nie pomija detali, na których często opiera się sukces przedsięwzięcia.

e-mail: artur.kowalski@meritor.pl, tel. +48 602 193 716

Aneta Dobczyńska – Doradca Podatkowy (numer wpisu 11672), absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi postępowania podatkowe, głównie w zakresie zwrotu przez organy podatkowe podatku VAT, przeprowadza procesy due deligence, sporządza zapytania o indywidualne interpretacje podatkowe, przygotowuje dokumentację cen transferowych, przeprowadza analizy podatkowe oraz procesy optymalizacyjne.

e-mail: aneta.dobczynska@meritor.pl

Barbara Popławska – Kierownik Zespołu Księgowości – Certyfikowana Księgowa, posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 28551/02 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2002 roku.

Basia posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowisku Księgowej i Głównej Księgowej. Prowadzi księgi rachunkowe i sprawy kadrowe zarówno w małych jak i w dużych dynamicznie rozwijających się firmach. Ma doświadczenie w prowadzeniu trudnych i skomplikowanymi spraw podatkowych i księgowych. Jest osobą skrupulatną i z zaangażowaniem podchodzi do spraw Klientów.

e-mail: barbara.poplawska@meritor.pl

 

Nasi Partnerzy

Mając na uwadze dobro naszych Klientów oraz fakt, że sprawy finansowe są zwykle nierozerwalnie związane z zagadnieniami prawnymi, w trakcie powierzonych nam zadań współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego. Zapewniamy w ten sposób, asystę prawną nie tylko na etapie tworzenia umowy spółki, ale również podczas negocjacji i konstruowania wszelkiego rodzaju umów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, opiniowania procedur czy dochodzeniu wierzytelności.

image_print