Umowa pożyczki w spółce kapitałowej od wspólnika lub innej osoby fizycznej

Umowa pożyczki w spółce kapitałowej od wspólnika lub innej osoby fizycznej, wiąże się z koniecznością analizy poniższych aspektów prawno-podatkowych.

1. Analiza czy umowa spółki przewiduje konieczność podjęcia stosownej uchwały wspólników spółki, zezwalającej na zawarcie umowy pożyczki.

2. Weryfikacja uprawnień do podpisania umowy pożyczki między spółką a wspólnikiem lub osobą fizyczną. Czy potrzebny będzie pełnomocnik spółki do zawarcia umowy spółki?

3. W przypadku małżeńskiej wspólnoty majątkowej, weryfikacja czy jest zgoda współmałżonka pożyczkodawcy na udzielenie pożyczki.

4. Powiązania kapitałowo-osobowe o charakterze bezpośrednim i pośrednim między spółką a pożyczkodawcą. Weryfikacja czy istnieją ograniczenia w zaliczeniu odsetek do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Analiza zagadnienia tzw. niedostatecznej kapitalizacji tj. art. 16 i art. 15c uopdop. Wybór alternatywnej metody zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów tj. art. 15c uopdop uwzględniającej limit aktywów, 50% limit zysków z działalności operacyjnej. Terminy zgłoszeń do US.

5. PCC-3 – 2% wartości pożyczki, płatne w ciągu 14 dni od daty umowy pożyczki. Zwolnienia z tytułu wartości pożyczki oraz zwolnienia z PCC w przypadku pożyczki od wspólnika spółki kapitałowej.

6. Spłata pożyczki oraz zagadnienie poboru podatku u źródła.

image_print

Posted by