Ograniczenia w możliwości rozliczeń kwartalnych VAT.

Likwidacja kwartalnego VAT-7K

Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT-7K objęła na razie:

1. Przedsiębiorców, którzy rejestrują się do VAT – nie mogą oni przez 12 pierwszych miesięcy rozliczać się kwartalnie nawet jeżeli korzystają z metody kasowej VAT. Przy czym zakaz rozliczeń kwartalnych, od 01 stycznia 2017 r. obejmie również tych podatników, którzy zarejestrowali się jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r. (USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Art. 15)

2. Przedsiębiorców, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Likwidacja kwartalnego VAT-7D

Zmiany objęły również likwidację rozliczeń za okresy kwartalne dotyczącą podatników innych niż mali podatnicy. Do rozliczenia za IV kw 2016 mogli składać kwartalnie deklarację VAT-7D. Od rozliczenia za styczeń 2017 nie mają już takich możliwości.

Likwidacja kwartalnego VAT-UE

Likwidacja kwartalnych VAT-UE obowiązuje bezwzględnie wszystkich od rozliczenia za styczeń 2017 roku.
Ponadto wszyscy podatnicy zostali zobowiązani do wysyłki deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej z terminem składania do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiacu za który jest informacja składana.

Likwidacja kwartalnego VAT-27

Zmiany w przepisach objęły również informacje podsumowujące w obrót krajowy związany z odwrotnym obciążeniem. Zlikwidowano możliwość kwartalnego rozliczania deklaracji VAT-27. USTAWA
z dnia 1 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)

image_print

Posted by