Numer BDO na dokumentach firmowych

BDO to skrót od Bazy Danych o Odpadach.

Określone kategorie przedsiębiorców mają obowiązek zarejestrowania się w bazie i posługiwania się nadanym numerem.

Baza Danych o Odpadach
Wszelkie kwestie związane z BDO uregulowane są w ustawie o odpadach. Zgodnie z regulacjami tej ustawy BDO prowadzi marszałek województwa.

Podmioty podlegające wpisowi do BDO.

W art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, wymieniono podmioty:

  • wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzające baterie lub akumulatory,
  • wprowadzające pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • prowadzające na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty, które podlegają wpisowi do Bazy Danych o Odpadach otrzymują indywidualny numer BDO.

Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy (numer BDO) na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Niewątpliwie dokumentem sporządzanym w związku z prowadzoną działalnością jest faktura.

O konieczności umieszczania numeru BDO na fakturze warto pamiętać, ponieważ brak wskazania numeru na dokumencie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą wiąże się z karą administracyjną. Kara wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Z pewnością taki numer powinien znaleźć się na fakturze VAT.

Więcej o BDO przeczytasz na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

image_print

Posted by