Zasady opodatkowania najmu lokali

Coraz powszechniejszym sposobem na życie i pozyskiwanie dodatkowych środków pieniężnych jest najem mieszkań i lokali użytkowych.

Jak każdy uzyskiwany dochód podlega opodatkowaniu. Można wybrać 2 alternatywne metody opodatkowania:
 a) na zasadach ogólnych – opodatkowane stawką 18% lub 32%, lub
 b) podatkiem zryczałtowanym – stawka 8% i 12,5%

Pierwsza z metod polega na ustaleniu uzyskiwanych dochodów z najmu i opodatkowaniu ich na zasadach ogólnych, w źródle przychodów „najem”. Jako przychód wykazuje się należne kwoty za najem. Natomiast kosztami uzyskania przychodu są wszystkie wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (czynsz płacony do spółdzielni lub wspólnoty, fundusz remontowy), wydatki na wyposażenie mieszkania, remonty. Samo mieszkanie można amortyzować, a odpisy amortyzacyjne pomniejszą podstawę opodatkowania. Jeśli lokal został nabyty na kredyt, odsetki płacone do banku również pomniejszają podstawę opodatkowania.
Stosując tę metodę podatnik powinien prowadzić ewidencję uzyskiwanych przychodów i kosztów. Może to być ewidencja w pliku Excel – ustawodawca nie sprecyzował jej formy. Ponoszone wydatki powinny być dokumentowane fakturami, dokumentami ustalającymi wysokość czynszu ze spółdzielni lub wspólnoty, dowodami wpłat.

Druga metoda opodatkowania jest formą uproszczoną. O jej wyborze należy powiadomić urząd skarbowy przed upływem terminu do wpłaty pierwszej zaliczki na podatek lub do 20 stycznia nowego roku (jeśli zmiana opodatkowania ma nastąpić od nowego roku a podatnik uzyskiwał już dochody z najmu).
Podatek liczy się od uzyskiwanych przychodów (faktycznie otrzymanych) i od stycznia 2018 roku wynosi 8,5% do wysokości przychodów nieprzekraczających 100.000 zł oraz 12,5% dla przychodów powyżej tej kwoty.
W metodzie uproszczonej nie wykazuje się kosztów uzyskania przychodu.

Należy pamiętać, że niezależnie którą metodę wybierzemy, istnieje obowiązek wpłaty zaliczek na podatek w trakcie roku – do 20 dnia kolejnego miesiąca.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by