Stary samochód w firmie, jak się go „pozbyć” ?

Jak „pozbyć się” używanego auta, które zostało wcześniej przekazane na cele prowadzonej działalności gospodarczej i zostało wprowadzone do Ewidencji Środków Trwałych ?

Każdy z poniższych wariantów, należy szczegółowo przeanalizować w zakresie możliwości zastosowania w indywidualnej sytuacji podatnika.

Wariant I – SPRZEDAŻ samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

Podatek dochodowy:
Przychód ze sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym będzie stanowić przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, jednak do kosztów podatkowych możemy zaliczyć niezamortyzowaną wartość samochodu. Sprzedaż samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej lub innej firmy należy udokumentować fakturą.
Czyli,
Cena sprzedaży: 30.000 zł + 6.900 zł (Vat 23%)
Niezamortyzowana wartość samochodu: 10.000 zł
Zysk na transakcji: 20.000 zł

Co z podatkiem VAT:
Jeśli samochód był wykorzystywany w działalności Zwolnionej z VAT, tzw. ZW, to sprzedaż samochodu również jest zwolniona z VAT.

Jeśli jednak jesteś vatowcem, to istnieją 2 możliwości opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT:
– jako zwykła sprzedaż ze stawką 23% – wówczas uzgodniona cena sprzedaży zawiera już w sobie VAT.

Jeśli podatnik miał prawo odliczyć Vat naliczony od faktury zakupu samochodu, a sprzedaż ma miejsce w ciągu 60 miesięcy od nabycia samochodu, należy pamiętać o korekcie Vat naliczonego od zakupu samochodu. Jeśli samochód miał wartość nie większą niż 15.000 zł, okres korekty wynosi tylko 12 miesięcy.

lub
– jako sprzedaż VAT marża – podatek VAT nalicza się od marży uzyskiwanej na sprzedaży samochodów. Np. jeśli cena sprzedaży wyniesie 30.000 zł a cena jego zakupu 25.000 zł to marża wynosi 5.000 i zawiera w sobie 23% VAT-u. Zastosowanie VAT marża jest możliwe jeśli samochód został nabyty od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub osoby prawnej niezarejestrowanej na VAT lub jeśli transakcja nabycia tego pojazdu była zwolniona z VAT.
Jako wartość nabycia można przyjąć wartość początkową przyjętą do ewidencji. Jeśli marża będzie ujemna, podatku nie odprowadza się do urzędu.
Faktura dokumentująca sprzedaż w systemie VAT MARŻA musi być oznaczona napisem „VAT-marża towary używane”

Samochód może również zostać sprzedany jako WRAK do punktu zajmującego się demontażem starych pojazdów. W takiej sytuacji, o ile nabywca będzie czynnym podatnikiem VAT, sprzedaż jest opodatkowana w ramach tzw. odwrotnego obciążenia. Sprzedający wystawia fakturę bez naliczania podatku VAT, w miejsce stawki wpisuje „np.” czyli sprzedaż nie podlega opodatkowaniu a na fakturze umieszcza napis „odwrotne obciążenie”. Podatek VAT rozlicza nabywca pojazdu.

Wariant II – WYCOFANIE samochodu do majątku prywatnego (dotyczy tylko działalności gospodarczej):

Podatek dochodowy:
Przekazanie składników majątku na cele osobiste nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Innymi słowy – nie trzeba płacić podatku dochodowego w związku z przekazaniem samochodu do majątku prywatnego. Jednak późniejsza sprzedaż samochodu, który w przeszłości stanowił środek trwały w firmie, powoduje powstanie przychodu w okresie 6 LAT od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z działalności. W takim przypadku, nawet osoba, która już nie prowadzi działalności gospodarczej musi wykazać przychód z działalności gospodarczej – ma także prawo wykazać koszty (w postaci niezamortyzowanej części wartości samochodu). Rozliczenie sprzedaży wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Aby dokonać przekazania samochodu do majątku prywatnego wystarczy sporządzić odpowiednie oświadczenie lub po prostu zapisać mówiącą o tym adnotację w ewidencji środków trwałych, zaznaczając jednocześnie datę przekazania.

Podatek VAT:
W przypadku gdy na moment nabycia samochodu do działalności gospodarczej podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego (np. gdy samochód był nabyty przez osobę fizyczną nieprowadzącą wówczas działalności gospodarczej, a dopiero potem wprowadzony do działalności gospodarczej) to na powrót przekazanie samochodu do majątku prywatnego a później jego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wariant III – DAROWIZNA:

Podatek od spadków i darowizn:
Samochód z którego już nie będzie się korzystać w działalności gospodarczej, można przekazać jako darowiznę członkowi bliskiej rodziny, lub osobie niespokrewnionej. Darowizna taka może być zwolniona od podatku od spadków i darowizn, oczywiście do ustawowych limitów.

Podatek dochodowy:
Jeżeli osoba obdarowana następnie sprzeda samochód po upływie 6 MIESIĘCY od uzyskania go w formie darowizny, to przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Podatek VAT:
Nie podlega opodatkowaniu jeśli na moment nabycia samochodu zbywającemu nie przysługiwało prawo do odliczania VAT. Jeśli takie prawo przysługiwało, darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem zrównanym ze sprzedażą i trzeba naliczyć VAT należny.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by