Ulga na nowe technologie – zmiany w 2018 roku

Od stycznia 2018 roku ulga na nowe technologie będzie jeszcze bardziej korzystniejsza.

O zasadach rozliczania ulgi pisałam już tu: http://meritor.pl/ulga-nowe-technologie.

Od stycznia do wydatków kwalifikowanych będzie można zaliczać również wydatki na pracę współpracowników na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Oznacza to, że większość podmiotów pracujących nad nowymi programami komputerowymi, grami, aplikacjami będą mogli korzystać z ulgi.

Podwyższono również limit kosztów, o które można obniżyć podstawę opodatkowania – będzie to 100% poniesionego wydatku (a nie 30% lub 50% jak dotychczas).

Przypominam, że zaleta ulgi na nowe technologie polega na możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania nawet o 200% poniesionego wydatku a dla podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego nawet 250%!

Dodatkowo jest bardzo duża szansa na zmianę sposobu interpretowania przepisu w zakresie zaliczania do wydatków kwalifikowanych kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych, nabytych na potrzeby działalności badawczo- rozwojowej. Obecnie organy podatkowe twierdzą, że muszą to być usługi wykonane przez instytucje naukowe. Ale z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. W wyroku z 7 listopada 2017 roku, sygn.: I SA/Po 728/17 sąd uznał, że organy podatkowe niewłaściwie interpretują ten przepis, zawężając go wyłącznie do instytucji naukowych.

—————————————————————————————————————-
W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie wyżej poruszonego zagadnienia lub naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stornie internetowej.

image_print

Posted by