PCC od nabycia udziałów w spółce z o.o. według wartości rynkowej

1. Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (stawka 1%).
2. Obowiązek podatkowy ciąży na KUPUJĄCYM, a powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
3. Od dnia zawarcia umowy jest 14 dni na złożenie deklaracji (na druku PCC-3) i zapłatę podatku.
4. Rozliczyć się należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.
5. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa udziałów. Określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Wynika tak z art. 6 ust. 2 ustawy o PCC (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).
6. Wartość nominalna może być inna niż wartością rynkową udziału. Wartość rynkowa udziału może być wyższa bądź niższa od wartości nominalnej, jeżeli stan majątku spółki uzasadnia taką cenę.
7. Organ podatkowy jest uprawniony do kwestionowania wartości określonej przez nabywcę udziałów.

image_print

Posted by