Wyszukiwarka Ministerstwa Finansów zawierająca rejestr podatników VAT.

Ministerstwo Finansów uruchomiło przeglądarkę, zawierającą rejestr podatników VAT, podmiotów wyrejestrowanych lub wykreślonych z VAT oraz podmiotów przywróconych jako podatnicy VAT. Umożliwiono wyszukiwanie podmiotów po nr NIP, nazwie, nr regon lub wg numeru bankowego.

Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Przypominamy, że każdy podatnik podatku VAT ma obowiązek posiadać rachunek bankowy utworzony dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Rachunki bankowe powinny być zgłoszone do urzędu skarbowego – w przypadku jednoosobowej działalności i spółek cywilnych – poprzez aktualizację danych w CEIDG, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS – poprzez aktualizację formularza NIP-8. Brak zarejestrowanego rachunku bankowego, od 1 stycznia 2020 roku będzie miał wpływ na kontrahentów – płatności równe lub większe niż 15.000 zł brutto, dokonane na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, będą podlegały wykazaniu jako dodatkowy przychód do opodatkowania u podmiotu, który dokonuje zapłaty!

W praktyce oznacza to, że poniesiony wydatek (zakup) nie będzie obniżał podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Powyższa sankcja nie będzie stosowana, jeśli podmiot dokonujący przelewu na inny rachunek niż zgłoszony w rejestrze Ministra Finansów, zgłosi ten fakt, do urzędu skarbowego swojego kontrahenta w terminie 3 dni od dokonania zapłaty.

Powyższe ograniczenia mają wyłącznie zastosowanie do płatności za transakcje o wartości równe lub wyższe niż 15.000 zł brutto, dokonywane z podatnikami podatku VAT zarejestrowanymi do podatku w Polsce. Nie dotyczy płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów, niezarejestrowanych na VAT w Polsce. Zapłata na rachunek bankowy inny niż wskazany w wykazie nie pozbawia prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury zakupowej (z zastrzeżeniem płatności za usługi budowlane, remontowe oraz towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, objęte obowiązkowym split paymentem od 1 listopada 2019 roku – informacje w tym zakresie prześlemy Państwu w najbliższych dniach).

image_print

Posted by