Samochody służbowe w 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, ulega zmianie system rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Nowe przepisy określają wartości świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Zgodnie z nowymi regulacjami wartość takiego świadczenia będzie ustalana:
– w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
lub
– w wysokości 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystania samochodu do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, wartość przychodu będzie ustalana za każdy dzień wykorzystania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 w/w kwot.

Wejście nowych regulacji wymaga od pracodawców m.in. uaktualnienia regulaminów użytkowania samochodów służbowych.

image_print

Posted by