CFO – Interim Management i Zarządzanie Finansami

Prowadzenie przedsiębiorstwa związane jest z koniecznością posiadania przez osoby zarządzające systematycznej i aktualnej informacji o sytuacji finansowo-operacyjnej przedsiębiorstwa, ewentualnych szansach i ryzykach. Wiemy, że w szczególności młode firmy nie są w stanie na stałe zatrudnić specjalisty z dziedziny finansów, dlatego w ramach umowy o stałej współpracy, oferujemy usługę „CFO-Interim Management”.

W ramach niniejszej usługi oferujemy:
• merytoryczne wsparcie w podejmowaniu decyzji finansowych i organizacyjnych,
• pomoc w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa,
• opracowanie systemu raportowania na temat kondycji finansowej firmy,
• bieżące poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowość przedsiębiorstwa,
• pomoc w monitorowaniu kosztów działalności,
• opracowanie budżetu firmy oraz kontrolę jego realizacji,

Efektywne i świadome zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest szczególnie ważne w czasach kryzysu, kiedy prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest wyższym ryzykiem. Decyzja biznesowa podjęta bez rzetelnej analizy ekonomicznej, może skutkować dla firmy poważnymi konsekwencjami.

W ramach jednorazowych zleceń lub stałej współpracy opracowujemy również:

biznes plany – przygotowujemy gdy inwestor rozpoczyna lub rozszerza działalność gospodarczą lub gdy jest zainteresowany pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Naszym zadaniem jest sporządzenie biznes planu, który zawiera część opisową inwestycji oraz część finansowo-analityczną.

oceny projektów inwestycyjnych – są przygotowywane gdy klient chce sprawdzić czy planowany projekt inwestycyjny jest opłacalny z punktu widzenia finansowego.

raporty rentowności – dostarczają informacji o marżach osiąganych na sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji, regionach sprzedaży, poszczególnych klientach, liniach lub grupach produktowych. Celem tych raportów jest wykrycie czynników wpływających na rentowność sprzedaży w firmie.

raporty zarządcze – są bazą do podejmowania decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i są podstawą do oceny podejmowanych działań operacyjnych. Raporty zarządcze mogą dotyczyć obszarów związanych np. ze sprzedażą, zapasami magazynowymi, należnościami czy zobowiązaniami.

preliminarze gotówkowe – monitoring środków pieniężnych jest podstawowym narzędziem kontrolującym bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Naszym celem jest stworzenie takiego przepływu informacji, aby w szybko dostarczać Klientom raport z planowanymi saldami gotówki na kilka miesięcy do przodu.

planowanie i budżetowanie – „Jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, żadna droga Ciebie tam nie zaprowadzi” . Ustalanie celów długoterminowych i krótkoterminowych pozwala na koordynację działań oraz kontrolę ich realizacji. Pozwala również na optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami oraz ocenę efektywności ich wykorzystania. Przygotowujemy budżety dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych.

inne raporty niezbędne do podejmowania decyzji gospodarczych – takie jak; dokonywanie wyboru między formami finansowania inwestycji, np. leasing czy kredyt, stosowanie skonta itp.

analizy „due diligence” – zakup udziałów w przedsiębiorstwie wiąże się dla kupującego z wysokim ryzykiem, w celu podjęcia prawidłowej decyzji warto więc przeprowadzić audyt firmy w którą zamierzamy zainwestować. Taki audyt jest zwykle nazywany analizą „due diligence” i może obejmować różne obszary np. audyt prawny, audyt podatkowy, audyt biznesowy. Analizy „due diligence” przeprowadzamy we współpracy z kancelarią prawną i biegłym rewidentem.

dokumentacja cen transferowych – podatnik podatku dochodowego zawierający transakcje z podmiotem krajowym lub podmiotem zagranicznym powiązanym z tym podatnikiem, gdy wartość ww. transakcji przekracza określone w ustawie limity, ma obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji cen transferowych. Opracowanie dokumentacji wymaga wiedzy i doświadczenia biznesowego oraz wiedzy z zakresu podatków, dlatego przy opracowywaniu dokumentacji cen transferowych współpracujemy z biegłym rewidentem.

Pozyskanie finansowania

Pomagamy w uzyskaniu finansowania w postaci:

Kredyty:
• obrotowe i inwestycyjne,
• hipoteczne,
• samochodowe,
• kredyty na start,

Zakres usług obejmuje:
• wyszukiwanie najkorzystniejszej oferty bankowej lub innej instytucji finansowej,
• pomoc przy przygotowaniu dokumentów do banku,
• opiniowanie i weryfikacja umów z bankami,
• pomoc w negocjacjach zapisów umów.

Dotacje unijne:
• analiza możliwości pozyskania dotacji i doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania w zakresie dotacji,
• konsultacje w zakresie dopasowania inwestycji do wymogów konkursowych tak, aby maksymalnie zwiększyć szanse na dofinansowanie,
• opracowanie całej dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,
• poufność powierzonych na potrzeby wniosku danych i informacji,
• atrakcyjne warunki współpracy,
• oferujemy dodatkowe wsparcie w zakresie realizacji projektu i rozliczania przyznanych dotacji.

Leasing:
• operacyjny,
• finansowy.

W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie naszej oferty prosimy o kontakt na adres: biuro@meritor.pl lub kom. +48 602 193 716 lub poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość