Przeczytaj

Kontrakt menadżerski a VAT

Kontrakty menadżerskie to szczególny rodzaj umów cywilnoprawnych, na podstawie których menadżerowie (członkowie zarządu, dyrektorzy wykonawczy) świadczą usługi na rzecz spółek, reprezentują te podmioty w kontaktach zewnętrznych. ...

Spółka osobowa za granicą – skutki podatkowe

Szef Krajowej Informacji Skarbowej wystosował kolejne ostrzeżenie skierowane do podatników. Tym razem zwraca uwagę na skutki utworzenia spółki osobowej poza Polską (np. spółki komandytowej) w sytuacji, gdy faktyczna działalność prowadzona jest z Polski, a spółka nie dysponuje zasobami finansowymi, organizacyjnymi i kadrowymi do świadczenia usług. ...

Ulga podatkowa na nowe technologie

Ulga na nowe technologie przysługuje wszystkim podatnikom, którzy ponoszą wydatki w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi. ...

Likwidacja Spółki z o.o.

Gdy z jakiegoś powodu nie chcesz spółki przekształcać bądź wnieść jej aportem do innego przedsiębiorstwa, nie pozostaje nic innego jak jej likwidacja. Powinieneś jednak wiedzieć, że będzie to proces sformalizowany, czasochłonny (około 8 miesięcy) i kosztowny. ...