Przeczytaj

Opłata recyklingowa od torebek foliowych a VAT

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowa opłata recyklingowa od lekkich foliowych torebek. Każda torebka będzie odpłatna, a przedsiębiorca będzie zobowiązany odprowadzić na rachunek Ministerstwa Środowiska 20 groszy od każdej wydanej sztuki. Opłaty będą wpłacane na konto Ministerstwa Środowiska w łącznej kwocie, za cały rok z dołu, do 15 marca kolejnego roku. Czyli Przeczytaj więcej...

Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50% koszty uzyskania przychodu

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że do umów o dzieło, w których autor lub twórca przenosi na zlecającego prawa majątkowe, stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Podstawą opodatkowania, od której liczyło się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest wartość przychodu pomniejszona o 50% koszty (składki społeczne i zdrowotne ZUS nie występują). W trakcie roku Przeczytaj więcej...

Podatek od posiadania nieruchomości komercyjnych

Od stycznia 2018 roku ustawodawca wprowadza nowy podatek od posiadania nieruchomości. Podatek będzie dotyczył budynków o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000zł, w postaci: – budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik lub pozostały budynek handlowo-usługowy, – budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy, z wyjątkiem: budynków, od których Przeczytaj więcej...

SPLIT PAYMENT

Split Payment - mechanizm podzielonej płatności - co to takiego, kogo dotyczy, od kiedy obowiązuje, jak to będzie zorganizowane. ...