Category Archives: start up

Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50% koszty uzyskania przychodu

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że do umów o dzieło, w których autor lub twórca przenosi na zlecającego prawa majątkowe, stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Podstawą opodatkowania, od której liczyło się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest wartość przychodu pomniejszona o 50% koszty (składki społeczne i zdrowotne ZUS nie występują). W trakcie roku Przeczytaj więcej...

Zasady opodatkowania najmu lokali

Coraz powszechniejszym sposobem na życie i pozyskiwanie dodatkowych środków pieniężnych jest najem mieszkań i lokali użytkowych. Jak każdy uzyskiwany dochód podlega opodatkowaniu....

Certyfikat Rezydencji

Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu siedziby dla celów podatkowych wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. ...

Amortyzacja Jednorazowa

Kupujesz jakieś urządzenie, maszynę, komputer. Otrzymujesz fakturę i wydajesz pieniądze. Masz przekonanie, że poniesiony wydatek będzie stanowił koszt podatkowy. Niestety tak nie jest zawsze. ...

Ulga podatkowa na nowe technologie

Ulga na nowe technologie przysługuje wszystkim podatnikom, którzy ponoszą wydatki w związku z prowadzonymi pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi. ...

START UP z nami

Rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej jest dla wielu osób jednym z najbardziej ekscytujących etapów w ich życiu....

„Start up” i model biznesowy

„Start-up” jest to firma lub tymczasowa organizacja, której celem jest poszukiwanie powtarzalnego i dającego potencjał do ekonomicznego rozwoju modelu biznesowego. ...
image_print